Gebruikers van Huboo Open API hebben een unieke weergave van de interne bestelstatussen van Huboo, die je moet begrijpen om je eigen kanaalstatussen effectief in kaart te brengen.

 

Deze statussen worden hieronder gespecificeerd. Als je niet zeker weet wat de definities van deze statussen betekenen, maak dan een ondersteuningsticket aan.

 

 

status

definitie

opmerkingen

In uitvoering

bestelregel ontvangen, in afwachting van verzending


Dit bestelregelartikel wordt volledig verwerkt voor verzending in ons volgende 'verzendslot' (dit gebeurt drie keer per dag: 07.30/12.00/14.30).
 

Vasthouden

bestelregelartikel toegewezen aan voorraad maar vastgehouden, in afwachting van vrijgave


 Dit is alleen van toepassing op accounts waarbij alleen de instelling 'bestellingen_vasthouden' is toegepast, of waarbij dat samen met 'vrijgeven_volle_winkelmandjes' is toegepast
 

Fout

bestelregelartikel ontvangen, maar kan niet worden afgehandeld


Bij de meeste bestellingen die via Open API worden geplaatst, mislukt de validatie als ze fouten bevatten en zal er een foutmelding worden teruggestuurd op het verzendverzoek;

Deze status kan echter worden geretourneerd door de bestellingen die geplaatst zijn bij Huboo vanuit een andere kanaalbron te bekijken.

 

Voltooid

bestelregelartikel voltooid, verzending aangemaakt, tracking toegewezen (d.w.z. verzonden)

Bestellingen krijgen deze status zodra de trackingnummers zijn toegewezen en het orderverzamelings- en verpakkingsproces is voltooid.

Geannuleerd

bestelregelartikel geannuleerd in Huboo


 Je kunt annuleringsverzoeken indienen via OpenAPI, mits de bestelling niet vergrendeld voor verzending is

 Je kunt bestellingen ook handmatig annuleren binnen je Huboo-dashboard via Huidige verkoop bij Huboo of Verkoop buiten Huboo