Po zakończeniu testów w naszym środowisku testowym Open API należy wygenerować klucze dla środowiska produkcyjnego.

 

  • Zaloguj się do pulpitu nawigacyjnego Huboo na stronie https://client.huboo.uk/
  • Przejdź do „Szczegółów konta” (account details), klikając nazwę swojego konta w lewym górnym rogu stronyGraphical user interface, text, application

Description automatically generated
  • Przewiń stronę w dół i w sekcji „Klucze API” nadaj swojemu kluczowi rozpoznawalną nazwę i kliknij przycisk „Utwórz(create)

 

Graphical user interface, text, application, Teams

Description automatically generated

 

 

  • Połącz się z otwartym interfejsem API (open API) za pomocą BearerAuth

 

  • Aby wysłać żądanie do któregokolwiek z punktów końcowych API, należy ustawić klucz wygenerowany w poprzednim kroku w nagłówku autoryzacji żądania jako typ tokena na okaziciela

 

  • Oprócz nagłówka autoryzacji należy również dołączyć nagłówek „Akceptuj” o wartości „application/json

 

Jeśli masz pytania / napotkasz trudności podczas tworzenia integracji, wyślij zgłoszenie poprzez pulpit nawigacyjny lub wyślij wiadomość e-mail: support@huboo.co.uk

 

Należy pamiętać, że nie oferujemy bezpośredniego wsparcia telefonicznego / mailowego dla programistów w zakresie rozwoju integracji otwartego interfejsu API, ale w razie potrzeby możemy przesyłać informacje i prośby o wsparcie w formie zgłoszeń do naszego działu technicznego.