Użytkownicy otwartego API Huboo mają unikalny dostęp do statusów zamówień Huboo, który jest niezbędny w celu efektywnego mapowania statusów własnych platform.

 

Statusy te opisano poniżej. Jeśli nie masz pewności co do definicji któregokolwiek z tych statusów, prosimy o wysłanie zgłoszenia do pomocy technicznej.

 

 

status

definicja

uwagi

W trakcie realizacji

wiersz zamówienia otrzymany, oczekuje na wysyłkę


Ta pozycja zamówienia zostanie w pełni przetworzona do wysyłki w naszej następnej „blokadzie wysyłkowej” (odbywa się ona trzy razy dziennie, 07:30/12:00/14:30).
 

Wstrzymane

pozycja wiersza zamówienia przydzielona do magazynu, ale wstrzymana, oczekująca na zwolnienie


 Dotyczy to wyłącznie kont, w przypadku których ustawienie „hold_orders” jest stosowane samodzielnie lub z zastosowaniem ustawienia „release_full_baskets
 

Błąd

pozycja zamówienia została otrzymana, ale nie może być zrealizowana


Większość zamówień złożonych za pomocą OpenAPI nie przeszłaby walidacji, gdyby zawierała błędy, a komunikat o błędzie zostałby zwrócony do żądania post orders;

Status ten może jednak zostać zwrócony przy użyciu punktu końcowego get orders i przeglądania zleceń złożonych w Huboo z innego źródła.

 

Zakończone

pozycja zamówienia kompletna, przesyłka utworzona, przypisane śledzenie (np. wysłane)

Zamówienia uzyskują ten status po nadaniu numerów śledzenia i zakończeniu procesu kompletacji i pakowania.

Anulowane

pozycja wiersza zamówienia anulowana w Huboo


 Żądania anulowania można składać za pośrednictwem OpenAPI, pod warunkiem że zamówienie nie jest zablokowane do wysyłki

 Zamówienia można również anulować ręcznie w panelu administracyjnym Huboo pod adresem Bieżąca sprzedaż w Huboo lub Sprzedaż nieobsługiwana przez Huboo