Dla wielu klientów opakowanie jest integralną częścią produktu i marki.

 

W związku z tym użytkownik może dostosować lub spersonalizować opakowania stosowane w odniesieniu do różnych produktów lub zamówień, bez konieczności wstępnego pakowania produktów przed ich wysłaniem do Huboo. 

 

Pozwala to zoptymalizować zasoby magazynowe przechowywane w serwisie Huboo oraz wysyłać towary i ich opakowania od dostawców bezpośrednio do Huboo.

 

Możesz wykorzystać funkcje i aplikacje zarówno Huboo, jak i Shopify, aby automatycznie ułatwić ten proces.

 

Utrzymanie widoczności opakowań, wkładek i innych elementów produktu

 

Podobnie jak w przypadku każdego podstawowego produktu, większość klientów chce mieć możliwość zarządzania poziomem dostaw opakowań, wkładek i innych elementów wykorzystywanych przy pakowaniu ich produktów. 

 

W związku z tym można po prostu tworzyć oferty w serwisie Huboo w odniesieniu do każdej wysyłanej do nas pozycji towarowej — łącznie z opakowaniem, wkładkami i innymi elementami. Elementy te będą podlegać zwykłym opłatom za magazynowanie i kompletację, dzięki czemu nie będą potrzebne żadne specjalne ustalenia cenowe.

 

Skąd Huboo wie, jakich wkładek i niestandardowych opakowań używać do różnych produktów?

 

Jeśli masz tylko jeden rodzaj opakowań, w jednym rozmiarze/formacie, możliwe jest uzgodnienie rozmiaru opakowań na zamówienie zamiast naszych opakowań standardowych. 

Jednak w przypadku konieczności stosowania różnych rodzajów opakowań i/lub wkładek w różnych produktach, należy przekazać nam tę informację w zamówieniach otrzymywanych z kanału sprzedaży.

 

Niektóre kanały mogą umożliwiać tworzenie ofert z części składowych, dzięki czemu są one sprzedawane i oferowane jako pojedyncze pozycje w sklepie. Są one przetwarzane jako indywidualne pozycje (SKU) w zamówieniach — oraz w danych dotyczących zamówień, które otrzymujemy za pośrednictwem interfejsu API.

 

Nie ma jednak uniwersalnego rozwiązania w tym zakresie — a większość rynków, takich jak eBay czy Amazon, nie ułatwia tego procesu.

 

Funkcja pakietów Huboo może być wykorzystywana do tworzenia tego typu produktów „złożonych” lub zawierających określone wkładki lub opakowania. Po utworzeniu ofert w Huboo w odniesieniu do każdej z części składowych, wystarczy utworzyć pakiet Huboo zawierający każdą z części.

 

Po wykonaniu tych czynności należy przekazać menadżerowi ds. rozwoju biznesu w Huboo jasne informacje na temat sposobu pakowania pakietów oraz jasne wskazówki dotyczące dołączania wkładek i innych elementów. Informacje te zostaną następnie wyraźnie przekazane dedykowanemu menadżerowi Hub. Niektórzy klienci udostępniają w tym celu filmy instruktażowe, na których chętnie pracujemy.

 

Należy pamiętać, że funkcja pakietów w Huboo nie obsługuje obecnie synchronizacji zapasów, jednak można to osiągnąć za pomocą aplikacji Shopify. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, przeczytaj nasz pomocny artykuł: Synchronizowanie zapasów z Shopify w odniesieniu do produktów ustawionych jako pakiety w Huboo